Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) vertellen u de gebruiksvoorwaarden waarop u gebruik kunt maken van onze website ticketinghub.com (onze site). Het gebruik van onze site omvat de toegang tot, het browsen op of de registratie voor het gebruik van onze site.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site.

Wij raden u aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Houd er rekening mee dat er aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn die van toepassing zijn op het aanmaken van wederverkopersprofielen. Deze worden hieronder uiteengezet.

Door gebruik te maken van onze site, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, moet u onze site niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Onze Privacy Policy Privacy Policy, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken, is ook van toepassing op uw gebruik van onze site.

Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verkoop of aankoop van tickets via een TicketingHub-account of het TicketingHub-systeem. Dergelijke verkopen of aankopen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het product en/of de wederverkoper, evenals aan de voorwaarden van de betaalgateway van uw voorkeur met betrekking tot betalingen.

Eventuele problemen of geschillen die zich voordoen met betrekking tot de kaartverkoop dienen aan deze partijen te worden voorgelegd. ‍

Informatie over ons

ticketinghub.com is een site van TicketingHub Ltd ("We").

Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08049536 en hebben onze maatschappelijke zetel op SUITE 5, 10 CHURCHILL SQUARE, WEST MALLING, ME19 4YU. ‍

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor jou. ‍

Wijzigingen in onze site

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn deze bij te werken. ‍

Toegang tot onze site

Onze site, en de registratie van accounts op onze site, is gratis beschikbaar.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken is. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen onze site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang krijgen tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden. ‍

Uw TicketingHub Account en Wachtwoord

Om een account bij ons te registreren, moet u een geldig Payment Gateway account hebben. Als u geen betaalgateway account heeft, dan wordt u gevraagd er een aan te maken wanneer u uw TicketingHub account aanmaakt.
Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen.
U mag het niet zonder onze toestemming aan een derde partij bekendmaken.
Wij hebben het recht om uw account op te schorten, op te nemen of te beëindigen, met inbegrip van het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, of deze nu door u is gekozen of
door ons is toegekend, op elk moment naar ons eigen goeddunken uit
te schakelen
.
Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen op support@ticketinghub.com.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en het materiaal dat op onze site wordt gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen op het gebied van auteursrecht.

Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag één exemplaar van elke pagina('s) van onze site afdrukken en uittreksels downloaden voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteur van de inhoud van onze site moet altijd worden erkend. U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het door u gemaakte materiaal terugsturen of vernietigen. ‍

Geen vertrouwen op informatie

De inhoud van onze site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site nauwkeurig, volledig of actueel is. ‍

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan, expliciet of impliciet, uit.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

 • gebruik van onze site of een TicketingHub-account, of het niet kunnen gebruiken van onze site of een TicketingHub-account;
 • de verkoop of aankoop van tickets via een TicketingHub-account; of
 • gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze site.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk:

 • verlies van winst, verkoop, zaken of reproductie;
 • onderbreking van de handel;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • indirecte of gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van inhoud op onze site, of op een website die daaraan is gekoppeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites op onze site. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. ‍

Informatie die we verzamelen

Wanneer u onze site gebruikt of ermee communiceert, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen. Soms is dit voor ons zelf en soms is dit voor een leverancier die gebruik maakt van onze diensten.

Voor alle gebruikers verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u dergelijke informatie vrijwillig aan de diensten verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor toegang tot de diensten, contact met ons opneemt met vragen, reageert op een van onze enquêtes of bepaalde delen van de diensten doorbladert of gebruikt. Die informatie kan ofwel uw naam, fysiek adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, creditcardgegevens omvatten, evenals gegevens zoals geslacht, beroep, locatie en andere informatie waarmee Gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

We kunnen informatie ontvangen over hoe en wanneer u de Diensten gebruikt, deze opslaan in logbestanden of andere soorten bestanden die verband houden met uw account, en deze koppelen aan andere informatie die we over u verzamelen.

Wij en onze partners kunnen verschillende technologieën gebruiken om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze Diensten gebruikt, en dit kan het gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën op onze Website omvatten, zoals pixels en web beacons, om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen, gerichte advertenties te plaatsen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. De lijst met cookies vindt u hier: Cookiebeleid.

De gebruiker kan het gebruik van cookies op het niveau van de individuele browser controleren. Wij werken samen met derden om reclame op onze website te tonen. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke traceertechnologieën gebruiken om u reclame of andere inhoud te bieden op basis van uw browsingactiviteiten en interesses. Onze lijst met partners vindt u hier: Derde partij leveranciers.

Wanneer u zich registreert voor de Diensten of anderszins Persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (inclusief Niet-persoonsgegevens die wij van derden verzamelen) koppelen aan uw Persoonsgegevens. In een dergelijk geval zullen wij deze gecombineerde gegevens behandelen als uw Persoonsgegevens totdat deze niet langer met u kunnen worden geassocieerd of gebruikt om u te identificeren.

We kunnen af en toe informatie over u verkrijgen van externe bronnen, zoals openbare databases, sociale mediaplatformen, externe dataleveranciers en onze gezamenlijke marketingpartners. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden wettelijk zijn toegestaan of verplicht om dergelijke informatie aan ons bekend te maken. Voorbeelden van de informatie die we kunnen ontvangen van andere bronnen zijn demografische informatie, apparaatinformatie (zoals IP-adressen), locatie en online gedragsgegevens (zoals informatie over uw gebruik van sociale media-websites, informatie over pagina-weergave en zoekresultaten en links).

Wij gebruiken deze informatie, alleen of in combinatie met andere informatie (waaronder Persoonsgegevens) die wij verzamelen, om onze mogelijkheden te vergroten om u relevante marketing en inhoud te bieden en om meer relevante productkenmerken en diensten te ontwikkelen en aan u te leveren.

Als u gebruik maakt van onze mobiele applicatie kunnen wij informatie verzamelen over het apparaat en/of de locatie. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat en besturingssysteem dat u gebruikt. We kunnen mobiele analytische software gebruiken om beter te begrijpen hoe mensen onze applicatie gebruiken. We kunnen informatie verzamelen over hoe vaak u de applicatie en andere prestatiegegevens gebruikt. Of waar het wordt gebruikt om ons in staat te stellen te rapporteren aan de leveranciers waar de verkoop heeft plaatsgevonden.

We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals Organisatoren, andere consumenten, sociale media of andere externe integraties, uw bank die uw creditcard uitgeeft, onze betalingsverwerkingspartners of andere derden. ‍

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Wij kunnen de Persoonsgegevens op de hieronder beschreven manieren gebruiken:

 1. Als u Persoonsgegevens voor een bepaald doel verstrekt, kunnen wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. D.w.z. het beantwoorden van e-mails om uw probleem op te lossen, of het verzenden van informatie-inhoud.
 2. Wij zullen uw Persoonsgegevens gebruiken om u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Diensten of functionaliteit en om uw gebruik van dergelijke Diensten of functionaliteit te analyseren. Voor het verzenden van e-mails, facturen, ontvangstbewijzen en andere soorten documenten vanuit ons systeem. Wij maken gebruik van derden voor de veilige verwerking van betalingstransacties, en wij sturen factuurgegevens naar die derden om uw bestellingen en creditcardbetalingen te verwerken.
 3. Om u systeemwaarschuwingsberichten te sturen. Wij kunnen u bijvoorbeeld op de hoogte stellen van tijdelijke of permanente wijzigingen in onze Diensten, zoals geplande onderbrekingen, nieuwe functies, versie-updates, releases, waarschuwingen voor misbruik en wijzigingen in ons Privacybeleid.
 4. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor interne zakelijke doeleinden. Om ondersteuning te bieden en ons te helpen de inhoud en functionaliteit van de Diensten te verbeteren, om onze Gebruikers beter te begrijpen, om de Diensten te verbeteren, om de Diensten te beschermen tegen, te identificeren of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om uw account te beheren en u de klantenservice te bieden, en om de Diensten en ons bedrijf in het algemeen te beheren.
 5. Wij kunnen Persoonlijke Informatie combineren met andere informatie die wij over u verzamelen of verkrijgen (zoals informatie van onze externe partners), om u specifiek van dienst te zijn, zoals het leveren van een product of dienst volgens uw voorkeuren of beperkingen, of voor reclame- of doelgerichte doeleinden in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer we persoonlijke informatie op deze manier combineren met andere informatie, behandelen we deze als, en passen we alle voorzorgsmaatregelen toe in dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie.

Indien wij van plan zijn om Persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, wordt u voorafgaand aan of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, op de hoogte gesteld van dergelijk verwacht gebruik of zullen wij uw toestemming verkrijgen na het verzamelen van de Persoonsgegevens, maar voorafgaand aan een dergelijk gebruik. ‍

Gegevensverwerkers, gegevensverwerkers en -verwerkers

De GDPR-wetgeving inzake gegevensbescherming maakt een duidelijk onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken (bekend als "voor de verwerking verantwoordelijken") en organisaties die persoonsgegevens namens andere organisaties verwerken (bekend als "gegevensverwerkers").

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden behandeld, dient u zich altijd tot de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te wenden, aangezien zij de primaire verantwoordelijkheid voor uw Persoonsgegevens hebben. Ticketinghub kan, afhankelijk van de omstandigheden, optreden als een gegevensverwerker of als een verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Als u als organisator van evenementen ('Leverancier') ons platform kiest om deze te beheren, is Ticketinghub de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt om uw account aan te maken. Als u echter een klant bent die via onze service tickets voor het betreffende evenement bij de leverancier koopt, is Ticketinghub de gegevensverwerker die namens die leverancier werkt.

Wij zullen uw gegevens verwerken om u te helpen dat evenement te beheren. Wij voeren acties uit zoals het versturen van tickets, bevestigingen, herinneringen over het evenement, het verwerken van betalingen. Om leveranciers te helpen inzicht te krijgen in de prestaties en planning van hun evenement, zullen we eventrapporten leveren, waarbij we gebruik maken van analytics om inzicht te krijgen in de verkoopeffectiviteit.

In deze omstandigheden moeten alle vragen over uw Persoonsgegevens en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden gericht aan de Leverancier (organisator van het evenement), als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, en niet aan Ticketinghub.

Ticketinghub zal ook een verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de Persoonlijke Gegevens die we hebben verkregen over het gebruik van onze service. Die kunnen zowel betrekking hebben op leveranciers als op klanten. ‍

Gegevensoverdracht aan derden

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden, waaronder adverteerders van derden. Wij beschouwen deze informatie als een cruciaal onderdeel van onze relatie met u. Er zijn echter bepaalde omstandigheden die in deze sectie worden beschreven, waarin wij uw Persoonsgegevens zonder verdere kennisgeving aan u openbaar kunnen maken, overdragen of delen met bepaalde derde partijen.

Wij kunnen persoonlijke informatie aan de volgende soorten derden voor verschillende doeleinden bekendmaken.

Soms delen we uw informatie met onze externe serviceproviders, die ons helpen onze diensten te leveren en te ondersteunen. Als het nodig is om u te voorzien van een bepaalde functionaliteit die u hebt gevraagd, dan kunnen wij uw Persoonlijke Informatie delen met een Service Provider voor dat doel. Net als bij de andere derde partijen waarmee wij samenwerken, gaan deze derde partijen een contract aan dat hen verplicht om uw Persoonlijke Informatie alleen te gebruiken voor het leveren van diensten aan ons en op een manier die in overeenstemming is met dit beleid.

Voorbeelden van serviceproviders zijn onder meer betalingsprocessors, hosting- en content-leveringsservices, e-mailproviders, backup- en hersteldienstverleners en andere.

Wij doen ons best om de Persoonsgegevens die via de Diensten worden verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, toegang, onbedoelde openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Geen enkel netwerk, server, database of internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet u er goed op letten welke informatie u ons elektronisch toestuurt. Houdt u hier rekening mee bij het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens.

Ticketinghub is een bedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, dat zich buiten de EER-jurisdicties bevindt. Sommige van onze diensten van derden zijn hier gevestigd en het kan nodig zijn om uw gegevens naar deze diensten over te dragen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk geen wetten op het gebied van gegevensbescherming hebben die minder streng zijn dan de wetten in Europa, maar telkens wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk overdragen, nemen wij de wettelijk vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ‍

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wanneer u tickets koopt voor een evenement, tour of activiteit via de website van de klant, persoonlijk via de Aanbieder of via zijn partner reseller, verstrekken wij de Persoonsgegevens die op het betreffende evenement zijn ingevoerd aan de Organisatoren van dat evenement (wij noemen het 'Leveranciers').

In sommige gevallen kan een Organisator zelf gebruik maken van diensten van derden. In dat geval kunnen wij uw Persoonsgegevens namens de Organisatoren aan de Derde Organisatoren verstrekken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze Organisatoren, of hun Derde Organisatoren, met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u het toepasselijke beleid van de Organisatoren, en indien van toepassing en beschikbaar, hun aangewezen Derde Organisatoren, van een evenement doorneemt voordat u Persoonsgegevens of andere informatie in verband met dat evenement verstrekt. ‍

Toegang, bijwerken, verwijderen van uw gegevens.

Leveranciers die in ons systeem zijn geregistreerd hebben de mogelijkheid om persoonlijke gegevens op elk moment te corrigeren en bij te werken door in te loggen en de pagina met profielinstellingen te openen.

Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gebruikers kunnen deze rechten ook uitoefenen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of op het adres dat in de sectie contact staat vermeld. Wij zullen een individu toegang geven tot alle Persoonlijke Informatie die wij over hem of haar hebben binnen 30 dagen na een verzoek om die informatie. Individuen kunnen verzoeken om toegang tot, correctie, wijziging of verwijdering van informatie die wij over hen hebben door contact met ons op te nemen. Tenzij dit bij wet verboden is, zullen wij op uw of hun verzoek alle persoonlijke informatie over een persoon van onze servers verwijderen. Er zijn geen kosten voor een individu om toegang te krijgen tot hun Persoonlijke Informatie of deze bij te werken, tenzij het onze ontwikkelaars een aanzienlijke hoeveelheid tijd kost om de wijziging door te voeren.

Als een Consument vraagt om verwijdering van gegevens. Ticketinghub is gemachtigd om de Persoonlijke Gegevens van de aanvragende Consument uit de Diensten te verwijderen of te anonimiseren, zelfs als dat betekent dat de beschikbaarheid voor de Leverancier via de Diensten wordt verwijderd. Wij zullen alle verzoeken in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als Klant moet u weten dat zelfs als Ticketinghub uw Persoonsgegevens verwijdert of anonimiseert op uw verzoek of ingevolge dit Beleid, uw Persoonsgegevens nog steeds beschikbaar kunnen zijn in de eigen databases van de Leverancier. Aangezien wij geen controle hebben over hun systemen, dient u dus de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de leveranciers te raadplegen alvorens u besluit om persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij zullen de leverancier echter op de hoogte brengen van uw verzoek tot gegevensverwijdering.

U kunt ook bezwaar aantekenen tegen of beperkingen opleggen aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als gevolg van de GDPR-wet inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens uit ons systeem te verwijderen. Deze actie zal worden uitgevoerd door middel van anonimisering van het gevraagde deel, of al uw persoonlijke gegevens. Na dit proces zullen gegevens over uw activiteit nog steeds in onze database blijven voor data integriteit doeleinden, maar noch wij, noch leveranciers zullen in staat zijn om u nog te identificeren.

Zolang u geregistreerd bent om Ticketinghub diensten te gebruiken kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren. U kunt uw account sluiten door contact met ons op te nemen. Wij kunnen echter Persoonsgegevens bewaren voor een extra periode zoals is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving. Zelfs als we uw Persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, kunnen ze nog gedurende een extra periode op back-up blijven om juridische, fiscale of regelgevende redenen of voor legitieme en rechtmatige zakelijke doeleinden.

Als u een account hebt in onze dienst, zullen we uw Persoonsgegevens doorgaans bewaren voor een periode van 90 dagen nadat u hebt gevraagd om uw account te sluiten.

Let op: een leverancier die meer dan 2 jaar inactief is geweest, zal automatisch worden verwijderd en alle gegevens rond hun account zullen voor altijd worden verwijderd.

Niet volgen

Do Not Track-technologie is een standaard die individuele webgebruikers in staat moet stellen uit te drukken of ze al dan niet instemmen met het toezicht op en de verzameling van hun onlineactiviteiten, meestal om gerichte reclame te kunnen ontvangen.

We nemen momenteel niet deel aan een "Niet volgen"-raamwerk dat ons in staat zou stellen om eventuele Do Not Track-browser-verzoeken te controleren of te volgen. Dit gezegd zijnde, kunnen sommige van onze functies de mogelijkheid hebben om browserverzoeken van de Do Not Track-browser te controleren of te volgen. ‍

Veiligheid

Als een beveiligingsinbreuk een ongeoorloofde inbreuk op de beveiliging van ons systeem veroorzaakt die een wezenlijke invloed heeft op u of mensen op uw distributielijsten, dan zal Ticketinghub u tot 72 uur nadat het op de hoogte is gesteld op de hoogte brengen en later de actie die we hebben ondernomen in reactie daarop melden.

Wij nemen redelijke en passende maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de persoonlijke informatie.

Voor een ticketinghub account is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te loggen. U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaren en nooit aan derden doorgeven. Omdat de informatie over de klanten van de leveranciers gevoelig is, worden de wachtwoorden van de leveranciersaccounts versleuteld, wat betekent dat we uw wachtwoord niet kunnen lezen en dat we ook geen vergeten wachtwoorden opnieuw kunnen versturen. Wij zullen ze alleen op uw verzoek resetten. ‍

Aanvaardbaar gebruik

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar onze site, of contact kunt opnemen met andere gebruikers van onze site, of wanneer u een TicketingHub-account aanmaakt of gebruikt, moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Alle inhoud die u plaatst, moet nauwkeurig zijn en voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land van waaruit de inhoud wordt geplaatst. Uw TicketingHub account en eventuele inhoud mag dat niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is voor wie dan ook;
 • materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, verachtelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal, geweld, elke vorm van discriminatie of onwettige activiteiten te bevorderen;
 • inbreuk maken op enig auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • waarschijnlijk om iemand te misleiden;
 • worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting aan een derde partij, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;
 • bedreigend zijn, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van een ander, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken; of
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of band met een persoon.

U garandeert dat u aan deze normen voldoet en u bent verantwoordelijk voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op deze garantie.

Alle inhoud die u uploadt naar onze site zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk, en wij hebben het recht om dergelijke inhoud te gebruiken, kopiëren, distribueren en openbaar te maken aan derden voor welk doel dan ook.

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de door u geplaatste of geüploade inhoud op onze site een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of nauwkeurigheid van de inhoud of de nauwkeurigheid van de inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst. De meningen van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden. ‍

Virussen

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site.

 • U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.
 • U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of - ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te introduceren.
 • U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze site.
 • U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Computer Misbruik Wet 1990.

Wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. ‍

Reseller profielen

Als u een wederverkoper van tickets bent, kunt u, nadat u een TicketingHub-account hebt geregistreerd, een reseller-profiel op onze site registreren, zodat u een reseller van tickets kunt worden voor producten die ook een TicketingHub-account hebben. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het feit of een product u accepteert als wederverkoper van de tickets van dat product, noch hebben wij enige aansprakelijkheid jegens u, of een product, met betrekking tot uw relatie met het product. Uw doorverkoop van tickets is onderworpen aan de overeenkomst die u met het product heeft afgesloten. Wij behouden ons het recht voor om uw wederverkopersprofiel en uw TicketingHub-account op elk moment en naar eigen goeddunken op te schorten en/of te beëindigen. ‍

Klachten

Als u een klacht heeft over uw boeking, dient u eerst contact op te nemen met de locatie waar u een ticket heeft gekocht, omdat zij het beste in staat zijn om uw vragen te beantwoorden. Als dat niet lukt, neem dan contact met ons op via support@ticketinghub.com en wij kunnen namens u contact opnemen met de locatie. ‍

Terugbetalingen

Als u vragen heeft over terugbetalingen, moet u rechtstreeks contact opnemen met de locatie, aangezien deze het best geplaatst is om uw boeking te annuleren. Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen via support@ticketinghub.com waar wij u een terugbetaling kunnen aanbieden voor boekingen op voorwaarde dat u dat doet:

Het ticket is nog niet gebruikt en is nog steeds geldig Het is binnen 14 dagen na de transactie die buiten dat, het is nog steeds mogelijk om een terugbetaling te ontvangen, maar gevallen zoals deze worden op individuele basis behandeld, en u dient contact op te nemen met ons ondersteuningsteam op de hierboven vermelde e-mail.

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een zodanige wijze dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant wordt gesuggereerd waar deze niet bestaat, of een link naar onze site plaatsen op een website die geen eigendom van u is.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Als u gebruik wenst te maken van andere inhoud op onze site dan die hierboven vermeld, neem dan contact op met support@ticketinghub.com. ‍

Toepasselijk recht

Als u een klant bent, let er dan op dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij gaan er allebei mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter een inwoner van Noord-Ierland bent, kunt u ook een rechtsvordering instellen in Noord-Ierland en als u inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtsvordering instellen in Schotland. Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door het Engelse recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. ‍

Contacteer ons

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar contact@ticketinghub.com. Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen tijdig publiceren.

laatst bijgewerkt: Augustus 2019

Betaalbaar voor alle bedrijven
Onze tourboekingssoftware biedt klanten de mogelijkheid om zichzelf zonder kosten op te zetten en te verkopen.

3% *

* van creditcardtransacties
Geen setupkosten - Geen maandelijkse kosten
Geen OTA-kosten - Geen zorgen.
Demonstratie aanvragen

Wij bieden een optie om alle transactiekosten rechtstreeks aan de klant door te berekenen.

Als u uw klanten geen kosten in rekening wilt brengen, schiet ons dan een e-mail en wij maken graag een pakket op maat van uw behoeften: sales@ticketinghub.com