Privacy Privacy

Bedankt voor het gebruik van TicketingHub!

Vraag je je af hoe we omgaan met privacy?

Wij willen er zeker van zijn dat u weet hoe wij dit onderwerp benaderen, aangezien wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

We doen dit echter op verantwoorde wijze en we houden ons te allen tijde aan de geldende privacywetgeving, met name met betrekking tot de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) van de EU. ‍

Privacybeleid

TicketingHub Ltd ("Wij") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) beschrijft de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.

Lees het volgende zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij deze zullen behandelen. ‍

Informatie die we van u kunnen verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van of interactie heeft met ons via de Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen. De ene keer is dit voor onszelf en de andere keer is dit voor een leverancier die gebruik maakt van onze diensten om een tour of evenement te organiseren. Dit is een belangrijk onderscheid in het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en wordt nader toegelicht in punt 16 hieronder.

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken.

1. Alle Gebruikers

Informatie die u ons verstrekt: Voor alle gebruikers verzamelen wij persoonsgegevens wanneer u dergelijke informatie vrijwillig aan de diensten verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor toegang tot de diensten, contact met ons opneemt met vragen, reageert op een van onze enquêtes of bepaalde delen van de diensten doorbladert of gebruikt. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking uw naam, adres, e-mailadres en andere informatie die het mogelijk maakt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Informatie die we automatisch verzamelen: Wij verzamelen ook automatisch bepaalde technische gegevens die naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee u toegang krijgt tot de Diensten ("Automatische gegevens"). Automatische gegevens, inclusief, zonder beperking, een unieke identificatie die is gekoppeld aan uw toegangsapparaat en/of browser (inclusief, bijvoorbeeld, uw Internet Protocol (IP)-adres) kenmerken over uw toegangsapparaat en/of browser, statistieken over uw activiteiten op de Services, informatie over hoe u naar de Services bent gekomen en gegevens die zijn verzameld door middel van Cookies, Pixel Tags, Lokale Gedeelde Objecten, Webopslag en andere soortgelijke technologieën. Meer informatie over het gebruik van cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën vindt u in onze Cookieverklaring.

Wanneer u zich registreert voor de Diensten of anderszins Persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (inclusief Niet-persoonsgegevens die wij van derden verzamelen) koppelen aan uw Persoonsgegevens. In een dergelijk geval zullen wij deze gecombineerde gegevens behandelen als uw Persoonsgegevens totdat deze niet langer met u kunnen worden geassocieerd of gebruikt om u te identificeren. ‍

2. Leveranciers

Als leverancier zullen wij aanvullende persoonlijke gegevens van u verzamelen.

Informatie die u ons verstrekt: In sommige gevallen kunnen wij uw creditcardgegevens verzamelen (bijv. uw creditcardnummer en vervaldatum, factuuradres, enz.), waarvan sommige persoonsgegevens kunnen zijn, om bepaalde betalingen te beveiligen.

Als u gebruik maakt van onze betalingsverwerkingsdiensten, verzamelen wij bovendien financiële informatie van u (bijvoorbeeld uw bankgegevens of een adres voor het verzenden van cheques) om betalingen en informatie die nodig is voor fiscale doeleinden (bijvoorbeeld uw fiscaal identificatienummer van de belastingplichtige) te vergemakkelijken.

Informatie die we uit andere bronnen krijgen: We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals websites van derden, uw bank, onze betalingsverwerkingspartners en kredietinformatiebureaus. ‍

3.Customers

Als Klant zullen wij namens een Organisator aanvullende Persoonsgegevens van u verzamelen.

Informatie die u verstrekt via TicketingHub: Als u zich registreert voor een betaald evenement, zult u financiële informatie (bijv. uw creditcardnummer en vervaldatum, factuuradres, etc.) verstrekken, waarvan sommige persoonsgegevens kunnen zijn. Daarnaast kunnen Leveranciers registratiepagina's voor evenementen opzetten om vrijwel alle informatie van consumenten te verzamelen in verband met de registratie voor een evenement van een Organisator dat op de Diensten wordt vermeld. TicketingHub heeft geen controle over het registratieproces van een Aanbieder, noch over de Persoonsgegevens die zij verzamelen. Persoonlijke gegevens die namens Leveranciers worden verzameld, worden verstrekt aan de Leveranciers van de betreffende tour in overeenstemming met "Hoe we uw persoonlijke gegevens bekendmaken en overdragen": Organisatoren" hieronder.

Informatie die we uit andere bronnen krijgen: We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals Organisatoren, andere consumenten, sociale media of andere externe integraties, uw bank die uw creditcard uitgeeft, onze betalingsverwerkingspartners of andere derden.

Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site www.ticketinghub.com ("onze site"). Dit omvat informatie die wordt verstrekt op het moment dat u zich registreert om onze site te gebruiken, zich abonneert op onze service of verdere diensten aanvraagt. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.

Als u contact met ons opneemt, kunnen wij deze correspondentie bewaren.

Gegevens over de transacties die u via onze site of via uw TicketingHub-account uitvoert en over de uitvoering van uw bestellingen.

Gegevens over uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of niet, en de middelen die u gebruikt. ‍

Gebruik van de informatie

Wij verzamelen en gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Het doorgeven van deze informatie aan producten en/of wederverkopers met het oog op het uitvoeren van een ticketverkooptransactie of enige andere dienst die zij u kunnen verlenen. Wij kunnen de Persoonsgegevens als volgt gebruiken:A. Specifiek geval van gebruik of om onze verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten tussen u en ons

na te komen Als u Persoonsgegevens voor een specifiek doel verstrekt, kunnen wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen en zullen wij reageren op het e-mailadres van waaruit de contactpersoon kwam. B. U toestaan onze service te gebruiken wanneer u ervoor kiest

Als u Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services of enige functionaliteit daarvan, zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Services of functionaliteit en om uw gebruik van dergelijke Services of functionaliteit te analyseren. Als u bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op uw identiteit of kwalificaties om bepaalde delen van de Diensten te gebruiken, zullen wij die informatie gebruiken om een beslissing te nemen over het verlenen van toegang tot het gebruik van dergelijke Diensten en om te beoordelen of u nog steeds in aanmerking komt voor het gebruik van dergelijke Diensten.
C. Interne Bedrijfsdoeleinde

n
Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken
voor interne bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de Diensten, het beter begrijpen van onze Gebruikers, het verbeteren van de Diensten, het beschermen tegen, identificeren of aanpakken van misstanden, het afdwingen van onze Servicevoorwaarden, het beheren van uw account en het verlenen van klantenservice aan u, en in het algemeen het beheren van de Diensten en ons bedrijf. ‍
D. TicketingHub Marketing

Wanneer dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen voor onze
marketing- en reclamedoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het informeren van u over diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, het ontwikkelen van promotie- of marketingmateriaal en het verstrekken van dat materiaal aan u, en het tonen van inhoud en reclame op of buiten de Diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. E. E-mails van

leveranciers
We staan leveranciers toe om onze e-mailtools te gebruiken om contact op te nemen met klanten voor hun huidige en vroegere opties, zodat u e-mails kunt ontvangen van ons systeem die afkomstig zijn van dergelijke leveranciers en die we namens hen versturen.
Als u zich voor een evenement heeft aangemeld bij de Leverancier, is uw e-mailadres beschikbaar voor die Organisator. Organisatoren kunnen echter ook de e-mailadressen die ze van externe bronnen importeren en
via de Diensten naar deze e-mailadressen
verzenden
, en wij zullen deze berichten namens de Organisator naar deze e-mailadressen sturen. De Leverancier en niet TicketingHub is verantwoordelijk voor het verzenden van deze e-mails. F. U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service

Als er iets verandert in onze service, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.
G. Andere reden

Als wij van plan zijn om Persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, zullen wij u voorafgaand aan of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld op de hoogte stellen van een dergelijk verwacht gebruik of zullen wij
uw toestemming
verkrijgen
na het verzamelen van de
Persoonsgegevens
, maar voorafgaand aan een dergelijk gebruik.
Houd er rekening mee dat elke overeenkomst die u hebt met een product, een wederverkoper en/of Payment Gateway wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van derden en u moet
ervoor zorgen dat u deze zorgvuldig leest.

Openbaarmaking

van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven

  1. In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen doorgeven aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
  2. Indien TicketingHub Ltd of vrijwel al haar activa door een derde partij worden verworven, in welk geval de persoonlijke gegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zullen zijn.
  3. Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden www.ticketinghub.com/terms en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van TicketingHub Limited, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.
  4. Met onze aannemers en dienstverleners die namens TicketingHub persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsgerelateerde functies. Deze bedrijven zijn onder meer onze e-mailproviders, hostingproviders, marketingbureaus, databaseproviders en anderen (zie volledige lijst met externe leveranciers). Wanneer we een ander bedrijf inschakelen om dergelijke functies uit te voeren, kunnen we hen informatie verstrekken, met inbegrip van Persoonsgegevens, in verband met de uitvoering van dergelijke functies.
  5. Bij Leveranciers wanneer u (een klant) een reservering maakt voor een tour door het TicketingHub platform, verstrekken wij de Persoonlijke Gegevens die zijn ingevoerd op de betreffende optie van de Leverancier. In sommige gevallen kan een Leverancier een derde, al dan niet gelieerd aan de Leverancier, aanstellen om zijn account aan te maken en/of te beheren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van deze Leveranciers, of hun Derden, met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u het beleid van de leveranciers en, indien van toepassing en beschikbaar, de door hen aangewezen Derden doorneemt voordat u Persoonsgegevens of andere informatie verstrekt. ‍

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze producten werkt of door derden die diensten aan u verlenen. Zulke medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met het verlenen van ondersteunende diensten.

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om geen wachtwoord met iemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. ‍

IP-adressen

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan onze adverteerders. Dit zijn statistische gegevens over de surfgedragingen en -patronen van onze gebruikers, die geen enkel individu identificeren. ‍

Koekjes, Pixels, GPS tracking en dergelijke

Onze website gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website.

Een cookie is een klein tekstbestand, dat vaak een unieke identificatie bevat die naar uw computer of mobiele telefoon (hier een "apparaat" genoemd) wordt verzonden vanaf de computer van een website en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende functies uitvoeren, zoals het onthouden van uw voorkeuren op onze site of het vastleggen van uw surfgedrag.

De door de cookie opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek van de gebruiker aan de site opgehaald. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies te weigeren, gaat u naar aboutcookies.org. Op onze site gebruiken we de volgende cookies:

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere soortgelijke traceertechnologieën. ‍

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In de regel zullen wij u (voordat wij uw gegevens verzamelen) informeren of wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of dat wij van plan zijn uw gegevens aan een derde partij voor dergelijke doeleinden bekend te maken.

U kunt uw recht om deze verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen.

U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via TicketingHub Ltd, Suite 5 10 Churchill Square, West Malling, Kent, ME19 4YU, UK OF contact@ticketinghub.com.

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link volgt naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt. ‍

Toegang tot informatie

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van € 10,- in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken voor het verstrekken van informatie die wij over u in ons bezit hebben. ‍

Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. ‍

Contact

De vragen, de commentaren en de verzoeken betreffende dit privacybeleid worden ingestemd met en zouden aan TicketingHub Ltd, Reeks 5 10 Churchill Square, het Westen Malling, Kent, ME19 4YU, het UK OF contact@ticketinghub.com. moeten worden gericht.

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen tijdig publiceren.

Versie: Mei 2018

Betaalbaar voor alle bedrijven
Onze tourboekingssoftware biedt klanten de mogelijkheid om zichzelf zonder kosten op te zetten en te verkopen.

3% *

* van creditcardtransacties
Geen setupkosten - Geen maandelijkse kosten
Geen OTA-kosten - Geen zorgen.
Demonstratie aanvragen

Wij bieden een optie om alle transactiekosten rechtstreeks aan de klant door te berekenen.

Als u uw klanten geen kosten in rekening wilt brengen, schiet ons dan een e-mail en wij maken graag een pakket op maat van uw behoeften: sales@ticketinghub.com